Darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną wszyscy uczniowie podstawówek oraz dwóch ostatnich klas wygaszanych gimnazjów, w szkołach średnich pomocą jest program 500+

ZOBACZ TAKŻE:
CZTERY STRONY ŚWIATA: brytyjska para książęca w Polsce

(Źródło:
vivi24)

Rodzice uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, a także drugo- i trzecioklasistów z gimnazjów (po reformie naboru do pierwszych klas już nie ma) nie muszą się martwić o spore wydatki na podręczniki. Zaoszczędzą pieniądze, ponieważ dzieci dostaną książki i ćwiczenia za darmo, w szkołach. Do wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem religii.

- Rzeczywiście tak jest. Na zakup podręczników otrzymujemy dotację rządową - mówi Dorota Rząsa, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 16 w Rzeszowie. - Zgodnie z przewidywaną liczbą uczniów w danym roku, szkoła składa wniosek do organu prowadzącego, który dba o dalsze formalności. Wydział edukacji przekazuje nam daną kwotę z dotacji.

Do szkół, jak w poprzednich latach, przyjeżdżają przedstawiciele wydawnictw, którzy prezentują ofertę zespołom przedmiotowym. Po sprawdzeniu i analizie, czy treść podręczników jest zgodna z podstawą programową, nauczyciele wybierają właściwe komplety.
Pierwsza część książek już czeka na uczniów. Na początku roku zostaną one wypożyczone do bezpłatnego użytku. - Całkiem nowe egzemplarze, w związku z nową podstawą programową, otrzymają uczniowie pierwszych, czwartych oraz siódmych klas - dodaje dyrektor.

Nowe książki dostaną tu też szóstoklasiści. Reszta dzieci skorzysta z podręczników, z których uczyli się i o które dbali wcześniej starsi koledzy. Warto dodać, że nowe ćwiczenia otrzymają uczniowie wszystkich klas. Jeśli uczeń zniszczy, zgubi książkę, rodzic musi za to zapłacić.

Iwona Bereś z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina, że wnioski o dotacje na podręczniki dyrektorzy mogli składać od 15 marca, a mają na to jeszcze czas do 15 września.

Spore wydatki na książki czekają natomiast rodziców uczniów liceów, techników i szkół branżowych. W zakupach szkolnych mogą im pomóc pieniądze z programu „500+”. A jeśli i te nie wystarczą? Można się zwrócić o wsparcie do ośrodków pomocy społecznej. Niektóre, jak rzeszowski, przyznają tzw. zasiłki celowe na zakupy szkolne.

- Mieszkańcy w trudnej sytuacji materialnej, czyli kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 złotych netto, mogą się o nie starać od sierpnia - mówi Joanna Ferenc-Bar, kierownik sekcji pomocy środowiskowej w MOPS w Rzeszowie. - Kwota zasiłku na dofinansowanie zakupów szkolnych, jak np. książki, zeszyty, przybory szkolne, strój na lekcje wychowania fizycznego, odpowiednie obuwie, tornistry, będzie ustalana indywidualnie. W zależności od sytuacji rodzinnej.

Paragony są konieczne? - Osoba, której przyznamy tenże zasiłek, będzie zobowiązana w terminie do 14 dni, by zrobiła odpowiednie zakupy i przedstawiła nam rachunki, pokwitowania - tłumaczy. - Musimy czuwać nad tym, czy pieniądze wydawane są na właściwy cel.
Zgodnie z projektem rządowego programu „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie do podręczników (nawet do 445 zł) mogą otrzymać uczniowie z niepełnosprawnościami.