Wśród ofiar katastrofy rządowego Tu-154 jest prezes NBP, Sławomir Skrzypek. Zgodnie z przepisami ustawy o NArodowym Banku Polskim, jego obowiązki przejmie teraz zastępca - Piotr Wiesiołek.

NBP wydał już komunikat odnośnie tragedii:


Poruszony ogromem tragedii, która wydarzyła się w Smoleńsku, Zarząd Narodowego Banku Polskiego oddał hołd pamięci wszystkim ofiarom katastrofy, w której – w świetle dostępnych informacji – zginęli m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Stanisław Skrzypek.


W związku z zaistniałą sytuacją obowiązki Prezesa NBP wykonuje Pierwszy Zastępca Prezesa Piotr Wiesiołek.


Narodowy Bank Polski funkcjonuje w sposób niezakłócony i realizuje wszystkie ustawowe zadania banku centralnego.

Przeczytaj o tragedii.