Dodatkowe tysiąc nasadzeń drzew w Nadleśnictwie Babki, stworzenie ogrodu pełnego motyli wraz z placem zabaw przy przedszkolu nr 40 im. Poznańskie Koziołki, powstanie Kierskiego Parku Ekologicznego, mającego zwiększyć wiedzę ekologiczną mieszkańców Kiekrza - to tylko jedne z kilku propozycji, które zyskają dofinansowanie w ramach Niebieskich grantów - akcji organizowanej przez Volkswagen Poznań. Pula do podziału wynosi 24 tysiące złotych.

Akcja Niebieskie Granty odbywa się po raz piąty. Jury wybrało pięć projektów, które zyskają dofinansowanie na ich realizację.
Niebieskie Granty to projekt Volkswagen Poznań stworzony w odpowiedzi na coraz większą potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Za pomocą lokalnych inicjatyw spółka podejmuje kolejne kroki poprawiające świadomość ekologiczną, zarówno wśród własnych pracowników, jak i w swoim najbliższym otoczeniu.

Celem programu jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu, programu lub instalacji na rzecz szerzenia wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, bioróżnorodności, propagowania aktywnej edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Do udziału w Niebieskich Grantach zaproszono przede wszystkim szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły średnie- zarówno publiczne jak i prywatne), przedszkola, wszelkie fundacje i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

Zobacz też: Volkswagen przeprasza za testy szkodliwości spalin na ludziach i małpach

(Źróło: De RTL TV)

Pula do podziału między zwycięskimi projektami to aż 24 tysiące złotych. Jeden wniosek może otrzymać do 6 tysięcy złotych dofinansowania. Jeden z grantów nagrodzony zostanie również wyjątkowym Volkswagenem Caddy w ramach rocznego, bezpłatnego użyczenia.