Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od nowego roku budziła - i nadal budzi, różne kontrowersje. Sprawa jest jednak przesądzona. Na posiedzeniu we wtorek 12 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie swojego autorstwa, które ustala od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 100 złotych oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł za godzinę pracy.

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2018 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. W takiej sytuacji Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki za godzinę, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.

Przyjęte przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia są wyższe niż obligatoryjne minimum wynikające z ustawy, które wynosi: 2 049,30 zł w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,30 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej

.

Wzrośnie płaca minimalna

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest autorem projektu rozporządzenia uzasadnia je tak: "Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, proponuje się ustalenie przyszłorocznych wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 100 zł oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13,70 zł".
Powyższe kwoty uwzględniają warunki określone w ustawie: zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2017 r. o prognozowany na 2018 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2018 r. oraz zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 20 l 7 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (99,4 proc.), a prognozowanym (101,7 proc.) wzrostem cen w 2016 r.

Wzrośnie minimalna stawka godzinowa

Zgodnie z ustawą, wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł.
Minister pracy przypomina też, że "W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 6 czerwca br. "Założeniach projektu budżetu państwa na rok 20 18" przewidziano następujące prognozy: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem- 102,3 proc., realny przyrost PKB - 3,8 proc.

Projekt dokumentu został oddany pod konsultacje, które trwały do 16 sierpnia. Organizacje pracodawców zdecydowanie go skrytykowały, uważając, iż polskich firm - szczególnie małych - nie stać na takie stawki. Już teraz wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2017 roku wynosi 2 000 zł spowodowało drastyczne zmniejszenie zysków małych i średnich firm, co widać chociażby po upublicznianych na bieżąco wynikach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niezadowolone są też związki zawodowe, które chciały by jeszcze większej podwyżki płacy minimalnej w 2018 r. Uprzednio, w toku pierwszych konsultacji w ramach Rady Dialogu Społecznego postulowały one podwyżkę w 2018 r. o 200 zł.
Wtedy strony - czyli rząd, pracodawcy i związki zawodowe - nie doszły do porozumienia. Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji ostatnie słowo i finalna decyzja leży po stronie rządu. Pierwotnie wskutek ko9mpromisu między ministrem finansów i ministrem pracy uzgodniono mniejszą podwyżkę płacy minimalnej 2018 - 2 080 zł i minimalnego wynagrodzenia za godzinę 2018 - w wysokości 13,50 zł.

Wzrośnie płaca minimalna

Przeciwnicy wyższego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej liczyli, że przeciwstawi się mu w takim kształcie Ministerstwo Finansów. Jednak w opinii resortu dołączonej do projektu w pakiecie dokumentów, na podstawie których decyzję o kształcie rozporządzenia podejmowała cała Rada Ministrów napisano: "nie zgłaszam uwag".

Teraz dla dopełnienia formalności niezbędna jest publikacja rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. Od dnia publikacji będzie ono obowiązującym prawem, ale nowe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku.

Może zaciekawią Cię te artykuły? Kliknij

Płacenie bezgotówkowo oszczędza czas i poprawia bezpieczeństwo. Teraz przez najbliższe tygodnie dla płacących w ten sposób są specjalne promocje

Dziesięć lat temu mieszkania drożały w oczach. Ci którzy je kupili mocno przepłacili i wartość ich nieruchomości jest o dużo niższa. Czy podobnie będzie teraz?

Tanie latanie liniami Ryanair już nie będzie takie tanie. Dlaczego?

Od soboty 9 września w punktach lotto można zagrać o 90 milionów euro! Jak wygrać taką fortunę?