Polska rzeczywiście jawi się jako „zielona wyspa” pod względem gospodarczym, w porównaniu do zniżkujących wyników innych krajów Europy. Jednak czy sytuacja polskich przedsiębiorstw również na to wskazuje?

Od 2008 roku w Europie mamy do czynienia z rozprzestrzeniającym się kryzysem finansowym. Kolejne kraje strefy euro mają realne problemy z niewypłacalnością, czego najlepszym przykładem są: Grecja, Hiszpania czy Włochy. W Polsce światowa recesja gospodarcza nie była tak mocno odczuwalna, jak w innych krajach, ale nie można powiedzieć, że w ogóle kryzys ominął nas szerokim łukiem.

Upadłości dużych spółek:


 • Hut Szkła w Krośnie,

 • Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach,

 • Techmeksu,

 • Monnari Trade,

 • Triada i SkyClub,

 • PBG,

 • Hydrobudowa.

Polskie firmy musiały odczuć kryzys państw sąsiadujących, przede wszystkim w dziedzinie eksportu. Zmalała ich rentowność, ale całkiem nieźle radzą sobie nadal na rynku, wypracowując zyski, choć ich produkcja i poziom aktywów maleje. Kryzys skłania przedsiębiorców do reorganizacji swojej działalności oraz do zoptymalizowania swoich działań. Niestety, część firm musiała zwolnić część pracowników.

Zwolnienia grupowe:
Zwolnienia grupowe w dobie kryzysu są na porządku dziennym. W Polsce były one zapowiadane w branży budowlanej, spożywczej i odzieżowej. Na taki krok zdecydowały się między innymi takie firmy jak:


 • Orange,

 • Bomi,

 • PZU,

 • Grupa TVN,

 • Mostostal Warszawa,

 • Bank DnB Nord,

 • Bank BNP Paribas,

 • Animeks,

 • Agencja Rynku Rolnego.

Najczęściej powodem zwolnień była jednak obawa pracodawców przed recesją w Polsce. To spowodowało wzrost stopy bezrobocia w kraju. W latach 2009-2012 obserwowaliśmy nieznaczny, ale niezmienny wzrost bezrobocia.

 

PKB
Przynajmniej w dziedzinie produktu krajowego brutto i jego dynamiki Polska rzeczywiście ma się czym chwalić.

Czwarte miejsce Polski w 2011 roku w dziedzinie wzrostu gospodarczego na tle krajów Unii Europejskich jest sukcesem. Bieżące wyniki dynamiki PKB pochodzące z II kwartału 2012 roku również wypadają dobrze, choć znacznie słabiej, niż w roku ubiegłym.

Wyniki finansowe firm
Jak realnie wygląda sytuacja polskich firm w dobie kryzysu, który trwa już od 4 lat? Sytuacja polskich przedsiębiorstw nie jest najlepsza, ponieważ w perspektywie najnowszych danych z Głównego Urzędu Statystycznego widać, że diametralnie wzrosła strata netto przedsiębiorstw niefinansowych. Strata powiększyła się rok do roku o nieco ponad 50%, zaś zysk obniżył się o niecałe 9%.  Wskazuje to, że Polska wkrótce może mieć poważne problemy gospodarcze. Małe i średnie firmy będą najbardziej narażone na bankructwo. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2012 roku upadło ponad 600 przedsiębiorstw, co pokazują wyniki badań firmy Euler Hermes. Najnowsze, międzynarodowe prognozy pokazują, że wzrost PKB w 2013 roku najpewniej nie przekroczy granicy 2,5%. Można wnioskować na tej podstawie, że Polska w końcu zostanie dotknięta falą post kryzysu. Publikowane dane statystyczne pokażą, jak nasza rodzima gospodarka poradzi sobie z tą niekorzystną sytuacją.

Źródło: TaskBeat.pl