Banki coraz częściej jednostronnie zmieniają warunki prowadzenia konta osobistego i wprowadzają w ramach starej umowy nowe opłaty. Takie działania kwestionuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aktualnie w odniesieniu do Banku Pocztowego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza, jak banki zmieniają umowy z konsumentami. Podjął właśnie decyzję w odniesieniu do Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy zrekompensuje straty konsumentom: klienci Banku Pocztowego, którzy przed wprowadzeniem nowych opłat dostawali wyciągi za darmo, otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Konsumenci, którzy zaczęli płacić więcej, uzyskają zwrot różnicy w opłatach wynikających z podwyżki za wyciągi. Klient Banku Pocztowego powinien wystąpić z wnioskiem o zwrot opłat.

Bank Pocztowy wprowadził nowe stawki za sporządzanie i przesyłanie wyciągów w formie papierowej. Klienci, którzy otrzymywali je za darmo, musieli zacząć płacić. Ci, którzy płacili mniej, zaczęli płacić więcej.

Postępowanie przeciwko Bankowi Pocztowemu UOKiK wszczął w grudniu 2015 r. Ostatecznie Bank dobrowolnie zobowiązał się do tego, że zrekompensuje straty klientom, które ponieśli w wyniku stosowania tej praktyki.
- Jeżeli bank chciał wprowadzić opłaty klientom, którzy do tej pory otrzymywali wyciągi za darmo, powinien wcześniej otrzymać pisemną zgodę na inną - darmową - drogę przesyłania tych informacji, np. e-mailem. Konsument powinien mieć wybór i podjąć świadomą decyzję o tym, w jakiej formie chce być informowany o stanie swojego rachunku, co dotyczy zarówno etapu zawierania umowy, jak i dalszego jej wykonywania – wyjaśnia Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK zakwestionował też inną praktykę. Konsumenci otrzymali listy z informacją o zmienionej taryfie opłat i prowizji, jednak bank nie wskazał podstawy prawnej ani czynników, które miały wpływ na zaproponowane zmiany. W związku z tym,

klient Banku Pocztowego nie mógł zweryfikować, czy zmiana warunków umowy była dopuszczalna. Bank zaniechał stosowania tej praktyki.

- Nasze wątpliwości budzi to, że konsument nie może skontrolować, czy zmiany zostały wprowadzone prawidłowo – uważa Marek Niechciał. – Jeżeli bank zmienia warunki umowy, to powinien poinformować konsumenta o podstawach faktycznych i prawnych, które go do tego uprawniają – dodaje Marek Niechciał.

Może zaciekawią Cię te artykuły? Kliknij

Od 2018 roku wzrośnie kwota wolna w PIT. Sprawdź czy na tym skorzystasz

W tym roku opolski festiwal odbędzie się w połowie września. Telewizja chce zarobić, ale reklamodawcy marudzą: wolą Martyle Rodowicz, a nie chcą...

Pracodawcy zaczynają dawać pracownikom abonamenty na samochód, jak kiedyś abonamenty medyczne. Będzie hit w premiowaniu pracowników?

Odkurzacze o dużej mocy odchodzą do muzeum. Teraz maksymalnie 800 watów, ale można jeszcze się uratować...

Na początku października w ZUS-ach ustawi się kolejka ponad 330 tys. osób, które chcą szybko złożyć wnioski o emeryturę po przywróceniu wieku emerytalnego. Co zrobi ZUS?