Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne, jednak jeszcze przed podpisaniem porozumienia ministerstwa szacowały, że chętnych studentów do udziału w szkoleniu jest ponad 140 tysięcy. Na początek, w pierwszym roku obowiązywania programu, MON wspólnie z MNiSW zamierzają przeszkolić dziesięć tysięcy studentów.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części - teoretyczną i praktyczną. Teoria, składająca się z 30 godziny wykładów, będzie realizowana na polskich uczelniach w trakcie roku akademickiego. Kursanci zdobędą w tym czasie podstawową wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP.

Z kolei w ramach części praktycznej studenci wezmą udział w 22-dniowym module szkolenia podstawowego, który odbędzie się w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Po ukończeniu całego szkolenia, student będzie mógł złożyć przysięgę i zostanć szeregowym rezerwy. Co ważne, za każdy z 22 dni szkolenia na poligonie, student otrzyma dietę w wysokości 91,20 zł. Tyle samo otrzymują regularni szeregowi.

- Na podstawie podpisanego dziś porozumienia, za organizację części teoretycznej na uczelniach wyższych będzie odpowiadało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast część szkolenia poligonowego będzie leżała w kompetencjach MON-u - mówił podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk, sekretarz stanu w MON.

Badania przeprowadzone przez ministerstwa wykazały, że najwięcej chętnych studentów do wzięcia udziału w programie, pochodzi z wschodniej oraz centralnej części Polski (województwa podkarpackie, podlaskie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie). O wiele mniejsze zainteresowanie szkoleniem wyrażają studenci z zachodniej części kraju.

Oprócz szkolenia szeregowców, program „Legia Akademicka” ma też w planach szkolenie podoficerów, a później oficerów.