Siódma spółka w grupie ECO ma skoncentrować się na zadaniach związanych z eksploatacją nowo budowanych elektrociepłowni.

Prezesem spółki  ECO Kogeneracja został Kamil Matolicz, jednocześnie pełniący funkcję prezesa spółki ECO Kutno. Nowa spółka została utworzona w celu skoncentrowania w jednym podmiocie zadań związanych z eksploatacją nowo budowanych elektrociepłowni w grupie spółek ECO.

W przyszłości będzie się także zajmować m.in. wdrażaniem nowych technologii stosowanych w energetyce oraz rozwojem usług polegających na przygotowywaniu procesów inwestycyjnych, budowie oraz eksploatacji układów wysokosprawnej kogeneracji dla klientów zewnętrznych.

- Zainteresowanie usługami nowo powstałej spółki już jest duże.

Toczą się rozmowy z zewnętrznymi podmiotami, pragnącymi skorzystać z naszych kompetencji w zakresie organizacyjnym oraz inżynierskim przy uruchomieniu procesu inwestycyjnego, a także doradzania w trakcie realizacji inwestycji. Brana jest także pod uwagę budowa elektrociepłowni oraz ich eksploatacja.  Posiadanie specjalistycznej wiedzy  z tej dziedziny daje Spółce możliwość rozwoju, z czego się cieszymy. Podczas budowy układu skojarzonego w Kutnie zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, które z pewnością warto wykorzystać - mówi prezes Kamil Matolicz.

Zobacz: Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Pierwszym układem skojarzonym, którego eksploatację rozpocznie ECO Kogeneracja jest elektrociepłownia w Kutnie.

Budowa kolejnych układów w grupie ECO nastąpi już w następnym roku. Nowe elektrociepłownie powstaną w Żaganiu, Nowej Soli, Malborku, Żarach i Kętach. Planujemy, że w 2016 r. moc elektryczna wszystkich pracujących w grupie układów będzie wynosiła 47 MWe.

ECO Kogeneracja jest siódmą spółką GK ECO. Pozostałe to: ECO SA ( spółka dominująca), ECO Malbork, ECO Jelenia Góra, ECO Kutno, ECO Ciepło Lokalne I, ECO Serwis i ECO Logistyka.