W Rijece odbyło się drugie już spotkanie dotyczące Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, niezwykle istotnego dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

W konferencji uczestniczyli marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż oraz żupani chorwaccy (odpowiednicy naszych wojewodów), przedstawiciele polskiego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także chorwaccy naukowcy i specjaliści od transportu.

Co istotne, żupani pochodzili z różnych, nie zawsze kochających się partii, a mimo to dla tej inicjatywy zjednoczyli siły i schowali wzajemne uprzedzenia. Jak mówili w kuluarach, interes kraju jest ważniejszy.

Z konferencji, a właściwie bardziej kuluarowych rozmów przebijała obawa, że zaszkodzić inicjatywie mogą interesy Hamburga z jednej strony, a Gdańska z drugiej, stąd potrzeba przyśpieszenia działań. Hamburg preferuje połączenia przez Niemcy (po stronie niemieckiej widać już szybkie tempo robót przy poszerzaniu dotychczasowych odcinków autostrady). Gdańsk natomiast optuje za korytarzem z Gdańska w kierunku Warszawy i dalej na południe Europy, co praktycznie wydłużałoby transport towarów drogą lądową ze Szwecji nad Adriatyk.

- Trzech żupanów z trzech opcji politycznych, zjednoczonych dla tej inicjatywy, to pokazuje jak jesteśmy zdeterminowani dla realizacji Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego z województwa zachodniopomorskiego do Chorwacji - mówił Ivan Vicić, żupan powiatu Karlovac, przewodniczący Komitetu Sterującego CETC.

- Korytarz od Zagrzebia przez Węgry, Bratysławę do Szczecina i Świnoujścia, to paląca potrzeba Chorwacji - przekonywał Predrag Stromar, żupan powiatu Varazdin. - Tak dla rozwoju regionów, jak i dla ruchu turystycznego.

W trakcie konferencji przyszła dobra informacja dla naszego regionu. Komisja europejska zaakceptowała europejski korytarz transportowy kolejowy z Gdańska do Katowic, którego odnogą ma być połączenie ze Szczecina przez Poznań i Wrocław do Katowic.

- Połączenie CETC uznajemy w regionie jako priorytet, kręgosłup rozwoju - mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż wyliczając na przykładach światowych, jak szybko rozwijała się gospodarka regionów, przez które poprowadzono takie korytarze. - Według prognoz, do roku 2050 przewiduje się po powstaniu naszego korytarza, ponad 50-procentowy wzrost gospodarczy regionów.

Władze Chorwacji liczą też, że korytarz umożliwi większą współpracę uczelni z bardzo cenionymi tam uniwersytetami szczecińskim i wrocławskim, co podkreślał m.in. prof. dr Ivan Milos z Chorwackiej Akademii Technicznej.

W sprawie korytarza odbędzie się jeszcze jedna, grudniowa konferencja, tym razem w Brukseli.


  • Inicjatywa CETC-ROUTE 65

Skupia 17 regionów i powiatów ze Szwecji, Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Chorwacji. Co istotne, nie wymyśliły jej rządy tych krajów, a samorządowcy, co jest zgodne z nową ideą unijną na kolejny kres finansowania, który nas czeka od 2014 r.