Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza zamiar „Wynajmu lokali mieszkalnych z rynku wtórnego i pierwotnego”

1. Przedmiotem ogłoszenia jest wynajem do dziesięciu lokali mieszkalnych, jedno, dwu lub trzy pokojowych zlokalizowanych w Poznaniu. Powierzchnia lokali nie powinna przekroczyć 65 m2. Mieszkania powinny być gotowe do zamieszkania, preferowane będą mieszkania nieumeblowane.

2. Planowany początek wynajmu to 1 stycznia 2017 roku. Czas obowiązywania umowy najmu to od 5 do 10 lat.

3. Pełne oferty cenowe z ceną brutto za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania z wykończeniem „pod klucz” należy złożyć w siedzibie ZKZL sp. z.o.o. (ul. Matejki 57 Poznań) do dnia 9 grudnia 2016r. Cena powinna zawierać również koszty utrzymania lokalu (opłata do wspólnoty).

4. Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie, lokalu mieszkalnego lub lokali mieszkalnych gotowych do zasiedlenia od 1 stycznia 2017 r.

Przed podpisaniem umowy najmu ZKZL sp. z.o.o. oceni oferowane mieszkania według wewnętrznych wytycznych dla wynajmowanych lokali mieszkalnych.
ZKZL sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z oferty mimo spełnienia warunków określonych w wytycznych, których szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej zkzl.poznan.pl oraz dostępne są w siedzibie spółki ul. Matejki 57 w Poznaniu.
Informacje pod nr telefonu 616 596 728.