Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofertowy na najem lokali użytkowych usytuowanych pod rondem Kaponiera w Poznaniu.

Termin składania ofert - 20.12.2016 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem lokalu użytkowego.

W zmodernizowanej przestrzeni ronda Kaponiera proponujemy zagospodarowanie lokali użytkowych usytuowanych na poziomie -1: czterech lokali użytkowych oraz poziomie -2: dwóch lokali użytkowych.

Szczegółowe informacje o oferowanych do wynajęcia lokalach użytkowych, warunkach konkursu i najmu można uzyskać na stronach internetowych: www.zkzl.poznan.pl; www.zkzl.ekomako.pl i bip.um.poznan.pl oraz telefonicznie pod numerami: 61/86-94-829; -711; -931; 947 oraz 664-467-740.

Zapraszamy na „Drzwi otwarte” lokali użytkowych oferowanych do wynajmu, które odbędą się w dniach: 01.12.2016r.; 06.12.2016r.; 09.12.2016r.; 13.12.2016r.; 16.12.2016r.; 20.12.2016r. Harmonogram spotkań na www.zkzl.poznan.pl