W gminie Łubowo powstaje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostateczna decyzja już została podjęta.

Obecnie władze gminy rozmawiają z potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli swój akces, żeby na tym terenie lokować swoje inwestycje. Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubo-wo, podkreśla, że gmina musiała dać zapewnienie, że tereny będą odpowiednio wyposażone w media.

W ramach Obszaru Strategicznej Interwencji gmina Łubowo otrzymała prawie 15,5 mln złotych. Po przetargu okazało się, że jest to niespełna 12 mln złotych na uzbrojenie całych 36 ha wchodzących w skład strefy.

Uzbrojenie oznacza powstanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągów, dróg, parkingów i duża stacja uzdatniania wody niezależna od wodociągów. - Jeżeli chodzi o gaz i energetykę, to mamy zapewnienia i podpisane umowy, że zostanie to wykonane w odpowiednim momencie - podkreśla wójt Andrzej Łozowski.

Firma, która wygrała przetarg na uzbrojenie terenów, jest na etapie uzgadniania projektu. - Liczymy na to, że w okolicy jesieni pierwsze maszyny wejdą na teren i do wiosny przyszłego roku mamy zamiar to ukończyć. Niezależnie od tego firmy po podpisaniu umowy mogą rozpocząć budowę obiektów. Jest to dla nas duża sprawa, o którą walczyliśmy - wyjaśnia A. Łozowski. - Bezrobocie spadło, ale wielu mieszkańców czy to naszej gminy, czy innych dojeżdża do pracy do Poznania lub pod Poznań. Tracą dużo środków m.in. na dojazdy. Istotne jest także to, że gmina będzie miała wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości.

36 ha w gminie Łubowo to sporo jak na podstrefę, a może być jeszcze więcej. Łącznie jest tam 120 ha gruntu pod inwestycje. Na terenie strefy znajdą się firmy, które zatrudniają poniżej 250 pracowników.

Zobacz też: Inwestorzy nie uciekną z Polski