Wraz z początkiem października 2017 roku w Polsce zostanie obniżony wiek emerytalny. To przełoży się na zmiany w świadczeniach dla rolników.

Możliwość przejścia na częściową emeryturę wprowadzono na początku stycznia 2013 r. Rolnik, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, mógł przejść na częściową emeryturę rolniczą. Skorzystać mogli mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadali co najmniej 40 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Za niespełna miesiąc wejdzie w życie obniżenie wieku emerytalnego - do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Od tej pory częściowa emerytura rolnicza nie będzie przyznawana. "Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. Kasa zamieni z urzędu – od tej daty – na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym", zapowiada KRUS.

Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym składa się z części składkowej i części uzupełniającej.Pierwsza jest wypłacana zawsze, druga część ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Jeśli emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który jest ubezpieczony w KRUS, wówczas wypłata części uzupełniającej nie zostanie zawieszona.

Część uzupełniająca emerytury rolniczej będzie wypłacana po zaprzestaniu przez emeryta prowadzenia działalności rolniczej – od miesiąca, w którym zostanie dostarczony do Kasy dokument potwierdzający ten fakt. Dokładniej:

"Uznaje się, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (tj. o powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) i nie prowadzi działu specjalnego".

Zobacz też: Ile może dorobić emeryt i rencista KRUS od 1 września 2017?

Zakończyć działalność rolniczą można w formie aktu notarialnego np.darowizny czy sprzedaży, czyli przez przeniesienie własności i posiadania gospodarstwa rolnego na pełnoletnią osobę bądź wydzierżawienie na podstawie umowy pisemnej, zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków. Własność nie może być przeniesiona na

  • małżonka emeryta lub rencisty,
  • jego zstępnego lub pasierba,
  • osobę pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonka osoby, o której mowa w drugim i trzecim punkcie

Umowę dzierżawy można zawrzeć z dzieckiem, przy czym rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.

Źródło: KRUS
____________________________________
W czwartek 21 września zaprosimy na dyżur redakcyjny eksperta z KRUS, który przez 2 godziny będzie odpowiadać na pytania czytelników. Dyżur będzie miał charakter telefoniczny, o szczegółach będziemy informować na naszej stronie.