Wielkopolska ma nowy symbol gastronomiczny. Obok andrutów kaliskich, wielkopolskiego sera smażonego, oleju rydzowego i rogali świętomarcińskich na europejską listę chronionych produktów regionalnych oficjalnie wpisana została kiełbasa biała parzona wielkopolska. Wniosek złożony przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu o rejestrację nazwy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE jeszcze w marcu. Od tego czasu wszystkie państwa Unii miały trzy miesiące na składanie ewentualnego zawiadomienia o sprzeciwie do wniosku.

- Wymagany czas minął i decyzja Komisji Europejskiej jest prawomocna. Czyli kiełbasa biała parzona wielkopolska ma certyfikat jakości Chronionego Oznaczenia Geograficznego UE. A my mamy nowy, tym razem mięsny symbol Wielkopolski i Poznania -  mówi Marzena Rutkowska-Kalisz z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Przypominamy, że od 2007 roku ten produkt jest wpisany na listę  produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie kiełbasa biała parzona wielkopolska może być produkowana na obszarze historycznej Wielkopolski, a więc w całym naszym województwie, ośmiu powiatach województwa lubuskiego, a także dwóch powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.