- Udało nam się znaleźć równowagę między rozwojem tradycyjnego biznesu opartego na produkcji traktorów i maszyn rolniczych a innowacjami w segmencie pojazdów elektrycznych – mówi Karol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A. komentując zyski spółki z I połowy 2017 roku.

W pierwszej połowie 2017 roku URSUS S.A. wypracował 5,7 mln zł zysku netto. Taki wynik oznacza 7-krotny wzrost w porównaniu z zyskiem sprzed roku. Jak podaje Ursus, przychody spółki wzrosły w ciągu roku o 11% do poziomu 154,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 141,1 mln zł (wzrost 2% r/r) i w większości pochodziły z zagranicznych kontraktów. Spółka wprowadziła też dyscyplinę kosztową, dzięki czemu istotnie obniżyła koszty sprzedaży i finansowe.

W pierwszym półroczu 2017 r. spółka wypracowała 141,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, nieznacznie więcej niż przed rokiem. W ujęciu jednostkowym wpływy ze sprzedaży wyniosły 154,4 mln zł, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. URSUS sukcesy odnosi tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W I półroczu 2017 r. grupa zrealizowała w Polsce 62 mln zł przychodów ze sprzedaży (44 proc. wszystkich przychodów), w tym wpływy ze sprzedaży ciągników rolniczych wyniosły 52 mln zł, co stanowi wzrost o 37% r/r.

- Ze względu na opóźnienia w dopłatach bezpośrednich dla polskich rolników, rynek krajowy w tym roku jest mniej sprzyjający niż przed rokiem. Mimo to URSUS w rozwojowej grupie ciągników o przedziale mocy 74-110 KM utrzymał dobry poziom sprzedaży i udział rynkowy wynoszący 13%. To m.in. efekt reaktywacji legendarnej serii C i wyniku sprzedaży modelu C-380, który nosi miano najpopularniejszego ciągnika w kraju – skomentował Karol Zarajczyk.

  • Przychody ze sprzedaży eksportowej w I półroczu 2017 r. wyniosły 79,1 mln zł, czyli więcej o 14% r/r.
  • W wynikach za pierwszą połowę roku uwzględniono przychody z realizacji kontraktu z tanzańską spółką NDC o łącznej wartości 45 mln zł.
  • Całkowita wartość tego kontraktu wynosi 55 mln USD, z czego zrealizowano dotąd 9,5 mln USD. Pozostała część umowy o wartości ponad 131 mln zł będzie realizowana w kolejnych okresach, co powinno przełożyć się na wyniki spółki w kolejnych kwartałach.
  • Kolejnym kontraktem, którego realizacja budować będzie wynik Grupy w kolejnych kwartałach, jest podpisana w marcu br. umowa z zambijską spółką Industrial Development Corporation Limited. Realizacja kontraktu o rekordowej wartości 100 mln USD powinna rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018 r.

informacja prasowa