ARiMR podała termin przyjmowania wniosków w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych". Formularze złożymy w KOWR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Nabór rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu - 28 listopada i potrwa do 29 grudnia. W tym czasie będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" z PROW 2014 - 2020.

Źródło: ARiMR