Wysokość płatności bezpośrednich oblicza się według kursu euro. W piątek 29 września Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany. Sprawdzamy stawki 2017.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie stawki płatności bezpośrednich za 2017 r. Kurs wymiany wynosi 4,3042 zł za 1 EUR. "Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych", informuje resort.

Ile pieniędzy trafi zatem w ramach konkretnych płatności na konta rolników?

Jednolita płatność obszarowa może wynieść 461,55 zł/ha. Płatność za zazielenienie to 309,77 zł/ha. Młody rolnik może liczyć na 214,82 zł/ha. Jak zapowiadają się kolejne płatności?

 • Płatność dodatkowa 177,02 zł/ha
 • Płatność do bydła 291,03 zł/szt.
 • Płatność do krów 371,46 zł/szt.
 • Płatność do owiec 101,85 zł/szt.
 • Płatność do kóz 60,08 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 606,52 zł/ha
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 303,26 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych 386,46 zł/ha
 • Płatność do chmielu 2 198,06 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 163,02 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych 1 563,46 zł/ha
 • Płatność do pomidorów 1 654,30 zł/ha
 • Płatność do truskawek 1 118,75 zł/ha
 • Płatność do lnu 374,86 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych 303,06 zł/ha
 • Płatność do tytoniu - Virginia 3,82 zł/kg
 • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

Zobacz też: Rozmowa z posłem Janem K. Ardanowskim o klęskach i pomocy [wideo]

Wypłata dopłat zaczęła się 16 października od 70-procentowych zaliczek przyznanych gospodarzowi płatności. Pierwsi w kolejności otrzymują je w tym roku rolnicy z terenów dotkniętych przez klęski, o ile nie wyznaczono ich do kontroli. Zaliczki będą wypłacane do końca listopada, a od 1 grudnia ARiMR powinna rozpocząć przelewanie na konta rolników pozostałe 30%. Na ich wypłatę ma czas do 30 czerwca. Do 13 listopada Agencja przekazała w ramach tych płatności na konta bankowe 1,09 mln. rolników 6,61 mld zł.

Zobacz też: Wnioski o dopłaty bezpośrednie od 2018 roku (tylko) przez internet!