Jeśli ktoś chce ci poprzestawiać meble w papie, to chce ci:

    Umiesz przeklinać po poznańsku? Sprawdź to!

    Jeśli ktoś chce ci poprzestawiać meble w papie, to chce ci:

    Umiesz przeklinać po poznańsku? Sprawdź to!

    wróć 1/21