Pracowałeś za granicą? Sprawdź jak opodatkować swoje...

  Pracowałeś za granicą? Sprawdź jak opodatkować swoje zagraniczne dochody. To warto wiedzieć!

  Milena Kochanowska

  Głos Wielkopolski

  Aktualizacja:

  Głos Wielkopolski

  Nie wszyscy pracujący za granicą muszą składać PIT-y

  Nie wszyscy pracujący za granicą muszą składać PIT-y ©Dariusz Bloch

  Jak opodatkować zagraniczne dochody, wyjaśnia Paweł Małecki z Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracowałeś za granicą? Przeczytaj
  Nie wszyscy pracujący za granicą muszą składać PIT-y

  Nie wszyscy pracujący za granicą muszą składać PIT-y ©Dariusz Bloch

  Opodatkowanie zagranicznych dochodów. To warto wiedzieć!
  Jak opodatkowane są nasze zagraniczne dochody?
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski odbywa się zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym oraz zasadami wynikającymi z dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie nasz kraj zawarł z państwami obcymi. Wykaz oraz treść umów można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl lub www.mofnet.gov.pl. W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska wykorzystuje jeden z dwóch sposobów na to: metodę wyłączenia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia.

  Opodatkowanie zagranicznych dochodów. To warto wiedzieć!
  Na czym polega metoda wyłączenia z progresją?
  Metoda wyłączenia z progresją przewiduje opodatkowanie tylko tych dochodów, które uzyskaliśmy w Polsce. Natomiast dochody, które osiągnęliśmy poza granicami naszego państwa, są u nas zwolnione od podatku. Ich wysokość służy jednie do ustalenia stopy procentowej, która będzie zastosowana do obliczenia podatku od dochodów osiągniętych w kraju.

  Opodatkowanie zagranicznych dochodów. To warto wiedzieć!
  A na czym polega metoda proporcjonalnego odliczenia?
  Podatnicy pracujący w państwach, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której przewidziano zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego, muszą zawsze złożyć roczne zeznanie podatkowe w polskim urzędzie skarbowym. Obowiązek ten mamy także wtedy, gdy w Polsce nie osiągnęliśmy żadnych dochodów. Ta sama zasada dotyczy osób pracujących w krajach, z którymi Polska nie podpisała odpowiedniej umowy międzynarodowej.
  Obowiązek złożenia PIT-u przez pracujących w krajach, z którymi Polska podpisała umowę przewidującą zastosowanie metody wyłączenia z progresją, będzie zależał od tego, czy osiągnęli w kraju dochody podlegające opodatkowaniu.
  Tak. Jeżeli więc nie mają żadnych dochodów, nie muszą składać do polskiego urzędu skarbowego zeznania rocznego. W innym przypadku zobowiązani są do złożenia PIT-36, w którym wykażą i rozliczą dochody osiągnięte w Polsce.

  Opodatkowanie zagranicznych dochodów. To warto wiedzieć!
  Jak obliczamy podatek, jeśli umowa dotyczy wyłączenia z progresją?
  W takim przypadku podatek oblicza się w ten sposób: do dochodów osiągniętych w Polsce dodaje się dochody osiągnięte za granicą; od ich sumy oblicza się podatek według skali podatkowej; ustala się stopę procentową podatku, dzieląc kwotę podatku przez sumę dochodów krajowych i zagranicznych i stosuje się ją do dochodu osiągniętego w Polsce.

  Opodatkowanie zagranicznych dochodów. To warto wiedzieć!
  Jak obliczamy podatek, jeśli umowa dotyczy odliczenia proporcjonalnego?
  W przypadku tej metody sposób obliczenia podatku wygląda tak: do dochodów osiągniętych w Polsce dodaje się dochody osiągnięte za granicą; od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej; od tego podatku odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

  Opodatkowanie zagranicznych dochodów. To warto wiedzieć!
  Kto skorzysta z ulgi abolicyjnej?
  Metoda proporcjonalnego odliczenia narzuca nam konieczność opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą również w Polsce. Wysokość ewentualnej dopłaty podatku w kraju będzie jednak zależała od wysokości podatku zapłaconego już w państwie obcym. Ale nie zawsze. Jeśli za granicą uzyskamy dochód z umowy o pracę lub zlecenia, to stosujemy tak zwaną ulgę abolicyjną. Polega ona na tym, że podatek wyliczamy dwukrotnie. Najpierw obliczamy podatek od wszystkich dochodów w kraju i za granicą, i od tej kwoty potrącamy podatek zapłacony za granicą. Następnie obliczamy ponownie podatek, stosując metodę stopy procentowej. Kolejnym krokiem jest odjęcie od pierwszego wyliczonego podatku, kwoty podatku drugiego. Na deklaracji od sumy wyliczonej metodą pierwszą odejmujemy tę różnicę. Otrzymamy wówczas kwotę podatku do zapłaty.

  Czytaj treści premium w Głosie Wielkopolskim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo