Dom w Twoim stylu
  Planujesz budowę domu? Pamiętaj o dzienniku budowy i tablicy

  Planujesz budowę domu? Pamiętaj o dzienniku budowy i tablicy

  Joanna Turakiewicz

  Kurier Poranny

  Aktualizacja:

  Kurier Poranny

  Budowa domu

  Prowadząc prace budowlane, na które potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, musimy zadbać o dziennik budowy oraz tablicę informacyjną. ©Katarzyna Laszczak

  Nieważne, co się buduje: czy domek, czy garaż. Każda inwestycja, wymagająca pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, musi mieć swój dziennik budowy oraz żółtą tablicę informacyjną. Co warto o nich wiedzieć?
  Budowa domu

  Prowadząc prace budowlane, na które potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, musimy zadbać o dziennik budowy oraz tablicę informacyjną. ©Katarzyna Laszczak

  Kwestie dotyczące prowadzenia dziennika budowy, a także ustawienia tablicy informacyjnej, określa i precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami wprowadzonymi w 2015 r. - Dz.U.
  z 2015 r. poz. 1775). Zna je doskonale każdy doświadczony kierownik budowy, ale warto by choć pobieżnie zapoznał się z nimi również inwestor. W końcu to na nim ostatecznie spoczywa odpowiedzialność. Finansowa i karna. Lepiej więc przepisy znać, niż pieniądze przeznaczone na budowę, marnować na kary.

  Dziennik budowy, montażu i rozbiórki – pierwsze kroki


  Dziennik budowy jest dokumentem, który obowiązkowo należy wypełniać przy wszystkich pracach, przy których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a także zgłoszenie robót budowlanych. Dotyczy to więc nie tylko budowy. Również rozbiórki budynków, czy montażu konstrukcji lub instalacji, które tego pozwolenia wymagają. Dokładnie tak: nawet rozbierając starą murowaną stodołę, dopełnić trzeba wymaganych formalności. Dziennik ma nie tylko zabezpieczyć nas formalnie, ale na każdym etapie budowy zbierać informacje kluczowe m.in. dla bezpieczeństwa. Przyda się to np. wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z planem, konstrukcja się zawali, ale też choćby zmieni się kierownik budowy. W dzienniku znajdą się najważniejsze informacje o stanie i przebiegu inwestycji.

  Format, rozkład tabel dziennika nie są dowolne. Dlatego też nie zakładamy go sami. O jego wydanie należy się zgłosić do tego samego organu, który wydał pozwolenie na budowę, a więc na ogół do właściwego starostwa powiatowego, przy okazji zgłaszania zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych. Urzędnicy mają obowiązek wydać dziennik w ciągu trzech dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna (lub w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia). Jeśli inwestor nie ma możliwości uczynić tego osobiście, może upoważnić pełnomocnika (np. kierownika budowy), licząc się wówczas z kilkunastozłotową opłatą skarbową.
  Odbierając dziennik, warto sprawdzić, czy na pierwszej stronie urzędnicy wypełnili wszystkie konieczne informacje, a także, czy każda strona dziennika opatrzona jest pieczęcią.

  Prowadzenie dziennika zaczynamy od wypełnienia przeznaczonych dla inwestora pól na pierwszej stronie. Wśród nim musi się znaleźć imię i nazwisko lub nazwa firmy wykonawcy oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, a także nadzór autorski i inwestorski, wraz z ich specjalnościami i i numerami uprawnień. Wszyscy wymienieni powinni złożyć podpisy wraz z datą przyjęcia powierzonych im obowiązków.

  Przechowywanie, odpowiedzialność i osoby dokonujące wpisów


  Dziennik powinien być stale przechowywany w miejscu prowadzenia prac budowlanych, a za jego obecność na budowie, prowadzenie i stan odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wpisów dokonywać mogą:
  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • kierownik budowy,
  • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.


  Treść dziennika budowy i kontynuacja


  Wpisów na stronach dziennika budowy należy dokonywać chronologicznie, zapisując za każdym razem przebieg prac, terminy dokończenia poszczególnych etapów. Pracownicy nadzoru budowlanego potwierdzają również swoimi wpisami obecność na placu budowy. Jeśli w trakcie trwania budowy zmieni się kierownik lub projektant, w dzienniku powinien znaleźć się wyczerpujący zapis o stanie prac w dniu zakończenia jego pracy. Wpis ten powinien zostać opatrzony datą oraz podpisem kierownika ustępującego, ale także osoby przejmującej jego obowiązki.
  Z kolei, gdy dziennik się skończy, należy wystąpić do organu o wydanie kolejnego, który stanowić będzie kontynuację. Wszystkie tomy dziennika powinny być dostępne w miejscu budowy.

  Tablica informacyjna


  Żółta prostokątna, pionowa tablica o wymiarach 90 cm x 70 cm powinna być umieszczona na wysokości co najmniej 2 m w widocznym miejscu od strony drogi dojazdowej na teren budowy. Wypełniona może być ręcznie, ale w sposób wyraźny i trwały, czyli np. drukowanymi literami wysokości min. 4 cm za pomocą wodoodpornego pisaka.

  Tablica informacyjna zawierać musi następujące informacje:
  • określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer telefonu inwestora,
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

  - kierownika budowy,
  - kierowników robót,
  - inspektora nadzoru inwestorskiego,
  - projektantów,
  • numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
  • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.


  Dla bezpieczeństwa naszej budowy


  Oprócz dopełnienia formalności, ważne jest jeszcze jedno: świadomość tego, że przestrzeganie tych właśnie przepisów ma ogromne znaczenie nie tylko dla kieszeni, ale i dla bezpieczeństwa inwestora i przyszłych mieszkańców, samej budowy. Wyobraźmy sobie bowiem, że przypadkowy przechodzień zauważa pożar na budowie, dajmy na to w niedzielny poranek. Może się zdarzyć? Jasne, że może. Pod ręką, czyli na tablicy, ma wówczas pełen spis numerów telefonów, łącznie z inwestorem (i strażą pożarną, gdyby z nerwów zapomniał).
  Z kolei starannie prowadzony dziennik budowy może zapobiec wielu nieprawidłowościom, które mogłyby wpłynąć na jakość użytkowania domu, a nawet prowadzić do katastrofy budowlanej. W przypadku zaś problemów, może pomóc ustalić moment i miejsce ich powstania.

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Polecamy

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Światło i kolor w pokojach dziecięcych

   Gry On Line - Zagraj Reklama