MATURA 2011: GEOGRAFIA [ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]

  MATURA 2011: GEOGRAFIA [ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Głos Wielkopolski

  MATURA 2011: GEOGRAFIA [ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
  1/3
  przejdź do galerii

  ©Fot. Waldemar Wylegalski

  W dniu egzaminu znajdziesz tu arkusze, pytania i odpowiedzi
  ZOBACZ: ARKUSZ - POZIOM PODSTAWOWY

  ZOBACZ: MAPA

  ZOBACZ: ARKUSZ - POZIOM ROZSZERZONY


  PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI - POZIOM PODSTAWOWY

  ZADANIE 1

  - Jezioro Międzybrodzkie
  - B

  ZADANIE 2
  - 680 m. n. p. m.
  - 59 m

  ZADANIE 3
  Odległość na mapie wynosi 5,8 cm.
  Skala 1 cm - 0,5 km
  Odległość w terenie 5,8 x 0,5 = 2,90 km
  Odległość w terenie 2,90 km.

  ZADANIE 4
  1. Rezerwat jest lasem.
  2. Jest położony na stoku o ekspozycji południowo-wschodniej.

  ZADANIE 5
  Z hotelu jedziemy wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego drogą asfaltową . Przed miejscowością Czernichów mijamy położoną po prawej stronie zaporę, która spiętrza wody Jeziora Żywieckiego. Przez miejscowość Czernichów jedziemy lewym brzegiem Soły. W przysiółku Do Toczka po przekroczeniu mostu skręcamy w prawo i po około 300 m dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi kościół i restauracja. Dalej - aż do przystanku autobusowego - jedziemy w kierunku NE. Za przystankiem skręcamy w lewo i drogą prowadzącą serpentynami dojeżdżamy do celu podróży.

  ZADANIE 6
  1. energetyczna,
  2. rekreacyjna,
  3. zapobiega powodziom

  ZADANIE 7
  Spełniają funkcję retencyjną. Dzięki temu organizmy żywe, które tam żyją pobierają i zużywają wodę.

  ZADANIE 8
  Górowanie Słońca w zenicie: B,
  Występowanie dnia polarnego: A

  ZADANIE 9
  1. Pory roku są silnie zarysowane.
  2. Występują różne masy powietrza, na przykład: arktyczne, morskie, kontynentalne
  3. Kierunek napływania mas powietrza wpływa na opady.

  ZADANIE 10
  a)
  umiarkowany morski B
  podbiegunowy C
  b)
  Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 °C na stacji B.
  Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji D.

  ZADANIE 11
  Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania niżu, ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest niższe niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się front atmosferyczny ciepły. W Europie Zachodniej na Półwyspie Bretońskim niebo jest zachmurzone. Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii, można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie wzrośnie aczkolwiek ciężko jest to jednoznacznie stwierdzić na podstawie mapy)

  ZADANIE 12
  Morze Czarne i Morze Północne

  ZADANIE 13
  a)
  1. Morze Bałtyckie jest bardzo płytkie
  2. To akwen zamknięty, od Morza Północnego oddzielają go wąskie cieśniny
  b)
  1. Należy ograniczyć żeglugę dużych jednostek
  2. Nie powinno się stosować sztucznych nawozów przy Morzu Bałtyckim
  3. Dostosowanie zakładów przemysłowych do norm ekologicznych

  ZADANIE 14
  a) Cecha doliny A
  Dominujący proces rzeźbotwórczy 2
  b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W korycie rzeki w biegu dolnym dominują:
  A. muły i piaski.

  ZADANIE 15
  1. Gleba powstała w dolinie rzecznej w wyniku nagromadzenia materiału naniesionego przez wody powodziowe - mada rzeczna, rysunek C.
  2. Gleba strefowa powstała w klimacie umiarkowanym pod lasami liściastymi - gleba brunatna, rysunek A.

  ZADANIE 16
  Nizina Zachodniosyberyjska - 3
  Wyżyna Tybetańska - 2
  Sahara - 4

  ZADANIE 17
  Eksplozja demograficzna przypada na I fazę rozwoju demograficznego. FAŁSZ
  Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoju demograficznego jest efektem poprawy warunków życia, higieny oraz lepszego wyżywienia. PRAWDA
  Procesy demograficzne występujące w V fazie są charakterystyczne dla krajów Afryki dotkniętych klęską głodu. FAŁSZ

  ZADANIE 18
  Problemy z zapewnieniem wyżywienia, odpowiedniej higieny i miejsc pracy

  ZADANIE 19
  a)
  Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich
  Osoby starsze są bardziej doświadczone i mogą szkolić młode kadry, dzieląc się z nimi swoimi umiejętnościami
  b)
  Dodatkowe kursy i szkolenia oraz specjalne dla nich przygotowane miejsca pracy
  Kampanie promocyjne, zachęcające pracodawców do zatrudniania osób w wieku poprodukcyjnym

  ZADANIE 20
  A - 2
  B - 5
  C - 1
  D - 3

  ZADANIE 21
  A) Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie, Mazowieckie

  b) Najwięcej elektrowni cieplnych jest w województwie Śląskim, bo tam znajdują się największe pokłady węgla kamiennego w Polsce.

  ZADANIE 22
  Skutek pozytywny: Przenikanie się kultur, co sprzyja wykształceniu tolerancji. A także niwelowanie barier handlowych
  Skutek negatywny: Zagrożenie dla małych lokalnych firm i brak kontroli nad międzynarodowymi korporacjami

  ZADANIE 23
  1. Energia geotermalna jest przyjazna dla środowiska, zaliczana jest do źródeł "czystej energii"
  2. Państwo nie będzie musiało wydawać takich dużych pieniędzy na import ropy naftowej

  ZADANIE 24
  1. Dzięki temu, że w pobliżu znajduje się Uniwersytet Stanford mają dostęp do dobrze wykształconej kadry specjalistów
  2. Wytwarzanie półprzewodników krzemowych wymaga czystego środowiska a takie występuje w rejonie Palo Alto

  ZADANIE 25
  Kraje z rolnictwem ekstensywnym: A, B, E

  ZADANIE 26
  10%

  ZADANIE 27
  1. Większa wydajność rolnictwa
  2. Rekultywacja obszarów leśnych
  3. Urbanizacja

  ZADANIE 28
  Toruń - 1 - a
  Zamość - 5 - b
  Oświęcim - 4 - c

  ZADANIE 29
  a) Statek wypłynął z Finlandii, dotarł do Grecji.
  b) X B D C A Y

  ZADANIE 30
  Spośród sąsiadów Polski kraj ten ma najmniejszą liczbę ludności. Jego ukształtowanie powierzchni jest nizinne o rzeźbie polodowcowej. Litwa
  Jednostką monetarną w tym kraju od 1 stycznia 2009 r. jest euro. Góry stanowią 61% powierzchni kraju. Słowacja
  Kraj, z którym posiadamy najdłuższą granicę. Najwyższy szczyt tego kraju jest położony na granicy z Polską. Czechy

  ZADANIE 31
  Gruzja - 2 - B
  Iran - 4 - C
  Somalia - 1 - D

  PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY

  ZADANIE 1
  C. Rogacz (C5)

  ZADANIE 2
  Występowanie lasów - metoda zasięgów
  Rzeźba terenu - metoda izarytmiczna (izolinii)

  ZADANIE 3
  B. 100°

  ZADANIE 4
  Wysokość dolnej stacji: 450 m n.p.m.
  Różnica wysokości między stacjami: 750 m n.p.m. - 450 m n.p.m. = 300 m n. p. m.
  Długość trasy w rzeczywistości
  1 cm - 500 m
  2,6 cm - X m
  X m · 1 cm = 2,6 cm · 500 m
  X = 1300 m
  Średnie nachylenie trasy
  300m/1300m · 100% = 23%

  ZADANIE 5
  Wysokość górowania Słońca 63°38'

  ZADANIE 6
  Elektrownie szczytowo-pompowe (alternatywne) produkują energię z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, dlatego są przyjazne dla środowiska. Nie zanieczyszczają powietrza, pozwalają na mniejsze wykorzystanie surowców energetycznych.

  ZADANIE 7
  A)
  C. osadowe.

  B)
  1. rzeźba terenu ulega zmiane
  2. tam, gdzie wydobywa się surowce skalne, tracona jest pokrywa glebowa

  ZADANIE 8
  - wycinka lasów
  - błędna gospodarka rolna

  ZADANIE 9
  Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu równonocy. - FAŁSZ
  W miejscu oznaczonym literą A jest dzień polarny. - PRAWDA
  W miejscu oznaczonym literą E Słońce przez całą dobę znajduje się na horyzoncie. - FAŁSZ
  W miejscu oznaczonym literą C Słońce podczas górowania znajduje się w zenicie. - FAŁSZ
  Wysokość górowania Słońca w miejscu oznaczonym literą D jest niższa niż w miejscu oznaczonym literą B. - PRAWDA

  ZADANIE 10
  Afryka

  ZADANIE 11
  TU ZOBACZ RYSUNEK

  ZADANIE 12
  1. tajga
  2. lasy liściaste
  3 i 4. roślinność śródziemnomorska

  ZADANIE 13
  A)
  Prąd Peruwiański - 15
  Prąd Benguelski - 5

  B)
  Prąd Benguelski (NUMER 5) obniża temperaturę powietrza i opadów. Prąd z numerem 4 (ciepły prąd Brazylijski) odpowiada za wzrost temperatury powietrza i opadów

  ZADANIE 14
  a)
  1. Pojawiają się depresje
  2. Jest coraz więcej powierzchni lądowych

  b)
  Jezioro deltowe

  ZADANIE 15
  Okruchowa skała osadowa powstała na skutek scementowania lepiszczem ziaren żwiru lub okruchów o większej średnicy. - Zlepieniec
  Magmowa skała głębinowa, główny budulec kontynentalnej skorupy ziemskiej. Składa się głównie z kwarcu, skaleni i łyszczyków. - Granit
  Magmowa skała wylewna o strukturze zazwyczaj drobnoziarnistej i barwie szarej, czarnej lub zielonej. - Bazalt

  ZADANIE 16
  a)
  C. ruchy izostatyczne
  b)
  B. w strefach subdukcji.

  ZADANIE 17
  Jaskinia Raj - woda podziemna - Krasowienie/procesy krasowe
  Wieżyca (329 m n.p.m.) - Lądolód - akumulacja
  Klif na wyspie Wolin - Woda morska - abrazja
  Kocioł Czarnego Stawu - lodowiec górski - Egzaracja/erozja lodowcowa

  ZADANIE 18
  C B A E D

  ZADANIE 19
  Kotlina Konga - Czerwonożółta gleba ferralitowa (laterytowa)
  Pojezierze Fińskie - Bielicowa
  Nizina Czarnomorska - Czarnoziem
  Nizina Francuska - Brunatna

  ZADANIE 20
  angielski, hindi - Indie
  francuski, arabski - Czad

  ZADANIE 21
  1. Wzrost zamożności społeczeństwa przyczynił się do zwiększenia zatrudnienia w sektorze III
  2. Restrukturyzacja przemysłu i nowoczesne technologie wywołały spadek zatrudnienia w sektorze II

  ZADANIE 22
  a)
  W grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2007 r. na 100 mężczyzn przypadało powyżej 100 kobiet. - FAŁSZ
  W latach 2008-2009 zwiększyła się liczba mężczyzn w grupie ludności w wieku produkcyjnym. - PRAWDA
  W grupie ludności urodzonej w okresie wyżu kompensacyjnego jest więcej kobiet niż mężczyzn. - PRAWDA
  b)
  - kobiety żyją dłużej, bo bardziej o siebie dbają, prowadzą zdrowszy tryb życia
  - rzadziej wykonują prace fizyczne
  - po II wojnie światowej w Europie było więcej kobiet niż mężczyzn,spowodowane to było dużą liczbą ofiar wśród żołnierzy

  ZADANIE 23
  a)
  Tendencja będzie rosnąca
  Uzasadnienie: W Polsce mammy do czynienie ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa, to znaczy, że w wiek poprodukcyjny wchodzą roczniki powojennego wyżu, natomiast w wiek produkcyjny, wchodzą i będą wchodziły mało liczne roczniki ludzi urodzonych na początku lat 90-tych. Poza tym rodzi się mniej dzieci.
  b)
  Składki na ubezpieczenie i podatki wzrosną, ponieważ mniejsza grupa osób pracujących będzie musiała utrzymać większą grupę osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
  Zmniejszenie dochodów i pogorszenie warunków życia

  ZADANIE 24
  A. Zagłębie Kuźnieckie, Zagłębie Appalachijskie - węgiel kamienny
  B. Zagłębie Łużyckie, Zagłębie Podmoskiewskie - węgiel brunatny
  C. Morze Północne, Zatoka Meksykańska - ropa naftowa
  D. stan Minas Gerais w Brazylii, okolice Kiruny w Szwecji - rudy żelaza

  ZADANIE 25
  Droga 128 - C
  Korytarz Zachodni - D
  Dolina Krzemowa - A
  Wyspa Krzemowa - F

  ZADANIE 26
  Miedzi - (kwadrat) - występowanie złóż rud miedzi
  Aluminium - (trapez) - duże zasoby energii
  Cynku i ołowiu - (trójkąt) - bliskość kopalń rud cynku i ołowiu

  ZADANIE 27
  Elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie złóż tych surowców
  Elektrownie jądrowe znajdują się przy dużych rzekach

  ZADANIE 28
  D - rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne - 2
  A - rolnictwo intensywne kapitałochłonne - 1
  C - rolnictwo intensywne pracochłonne - 3

  ZADANIE 29
  a)
  A. Oliwki - drzewo oliwne
  B. Kawa - kawowiec
  b)
  Niskie spożycie wina w krajach północnej Afryki wynika z zakazów religii muzułmańskiej

  ZADANIE 30
  a)
  Wysoka temperatura
  Duża wilgotność
  b)
  Trudny dostęp do opieki medycznej
  Niska świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony przed chorobą

  ZADANIE 31.
  a) Przez wody ekonomiczne można bezkolizyjnie przepływać bez zgody państwa do którego one należą
  b) Państwa mogą wydobywać surowce mineralne z dna morza i prowadzić połowy ryb w obrębie wód ekonomicznych i nie zezwolić na korzystanie z łowisk innym państwom

  ZADANIE 32.
  1. Finlandia
  2. Japonia
  3. Chiny

  ZADANIE 33.
  -104 mld USD

  ZADANIE 34.
  a) To fragment najkrótszej drogi transportu ropy naftowej
  b)
  Wysokie opłaty żądane przez Egipt (Kanał Sueski)
  Jest o obszar niestabilny politycznie

  ZADANIE 35.
  "Bezkrwawe łowy" na sawannie w Afryce - F
  Fiord - A
  Wodospad Niagara - B
  Formacja skalna Uluru (Ayers Rock) - G

  ZADANIE 36.
  a)
  OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
  b)
  Afryka: Libia, Algieria, Nigeria, Angola
  Ameryka Południowa: Wenezuela, Ekwador
  Azja: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt, ZEA, Katar


  INNE EGZAMINY:
  JĘZYK POLSKI - TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE
  MATEMATYKA - TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE
  JĘZYK ANGIELSKI - TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE
  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  BIOLOGIA - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  HISTORIA MUZYKI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  JĘZYK NIEMIECKI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  FIZYKA I ASTRONOMIA - ODPOWIEDZI
  FILOZOFIA - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  GEOGRAFIA - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  WIEDZA O TAŃCU - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  JĘZYK ROSYJSKI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  INFORMATYKA - TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE
  JĘZYK ŁACIŃSKI - TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE
  HISTORIA - TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI PO EGZAMINIE
  CHEMIA - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  JĘZYK FRANCUSKI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  JĘZYK FRANCUSKI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
  JĘZYK HISZPAŃSKI - PYTANIA I ODPOWIEDZ
  JĘZYK WŁOSKI - PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Załączniki (3)

  Komentarze (5)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  VuhWjdVOTZT

  hFPiJqeWIvZLguq (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 24 / 19

  God help me, I put aside a whole atfenroon to figure this out.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  LVqmhKXbSUUqGXYJmal

  WQCgMijDv (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 26 / 23

  Heck yeah this is exactly what I nedeed.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  KGLIcaIzOgUiyXNsEZ

  nAgyBgZITLEXJJq (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 23 / 17

  Woah nelly, how about them appels!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  iZCdEdayfPONUl

  PZTCBpGkDrv (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 21 / 22

  Well mcadaamia nuts, how about that.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  KDJYhfyRRAgFG

  tidiiSJg (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 21 / 17

  Hhaaahha. I’m not too bright today. Great post!

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo