Menu Region

Matura 2014. Sprawdź, co wiesz o społeczeństwie. Rozwiąż...

Matura 2014. Sprawdź, co wiesz o społeczeństwie. Rozwiąż test z WOS I [TEST, KLUCZ ODPOWIEDZI]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Głos Wielkopolski

Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna

Prześlij Drukuj
Wiedza o społeczeństwie to popularny przedmiot maturalny. Wybierany przez maturzystów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Matura 2014 z wiedzy o społeczeństwie odbędzie się 9 maja o godzinie 14. By ułatwić uczniom przygotowanie do matury 2014 proponujemy im testy, w których sprawdzą swoją wiedzę z zakresu państwa, polityki, społeczeństwa i prawa.
Matura 2014 z WOS na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Na poziomie rozszerzonym - 180 minut. Jest to ostatnia matura z przedmiotów dodatkowych zdawana na dwóch poziomach do wyboru. Od maja 2015 roku maturę z przedmiotów dodatkowych - w tym z wiedzy o społeczeństwie - będzie można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI

TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I

ZADANIE 1
Zaznacz dwie cechy współczesnego państwa.
A. Organizacja polityczna
B. Organizacja internacjonalistyczna
C.
Organizacja terytorialna
D. Organizacja eksterytorialna
E. Organizacja dobrowolna

ZADANIE 2
Przyporządkuj organizacjom właściwe im opisy.

A. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
B. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
C. Rada Europy
D. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Organizacja powołana 5 maja 1949 roku w Londynie dla realizacji idei wolności Europy przez rozwój współpracy państw w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz ochrony praw człowieka i obywatela.
2. Organizacja międzynarodowa działająca na rzecz bezpieczeństwa zbiorowego w Europie oraz pokojowej współpracy w dziedzinie ekonomii, kultury, techniki i nauki między państwami członkowskimi. Jej poprzedniczka – w Dokumencie Kopenhaskim z 1990 roku – określiła standard ochrony praw członków mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.
3. Organizacja polityczno-wojskowa powstała jako sojusz zbiorowej obrony, gwarantujący swoim członkom wzajemną pomoc w przypadku agresji wroga. Sojusz został podpisany w Waszyngtonie.
4. Organizacja zrzeszająca szefów rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym jej celem jest prowadzenie nieoficjalnych rozmów, w trakcie których podejmowane są decyzje najwyższej wagi w sprawach politycznych i gospodarczych.
5. Organizacja powołana w 1945 r. na konferencji w San Francisco w celu utrzymania bezpieczeństwa na świecie oraz rozwijania międzynarodowej współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej.

ZADANIE3
Do podanych opisów instytucji Unii Europejskiej przyporządkuj nazwy tych instytucji.

A. Jest organem wykonawczym UE; nazywana jest stróżem traktatów.
B. Tworzą ją głowy państw lub premierzy rządów państw członkowskich UE.
C. Jest strażnikiem stosowania zasady subsydiarności w prawie unijnym. 3. Komitet Regionów
D. Znana jest pod nazwą Rady Ministrów; jest głównym organem decyzyjnym UE.

1. Rada Unii Europejskiej
2. Rada Europy
4. Rada Europejska
5. Komisja Europejska

ZADANIE 4
Do podanych poniżej przykładów dopisz, jaki to rodzaj normy społecznej.
A. Nie zdradzamy swoich przyjaciół.
B. Mówimy prawdę.
C. Okazujemy szacunek starszym.
D. Parkujemy w miejscach dozwolonych.

ZADANIE 5
W zadaniu zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz prawda jeśli zdanie prawdziwe lub fałsz - jeśli zdanie fałszywe).

Demokracja
A. Jedną z zasad państwa demokratycznego jest zasada państwa prerogatywnego.
B. Jednym z warunków istnienia społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym jest wolność zrzeszania się i swoboda wypowiedzi.
C. Jedną z zasad państwa demokratycznego jest zasada wolnych wyborów.

1 3 »
 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się